GRAPHITETERRACOTTABLUSHGRAPHITETERRACOTTABLUSHGRAPHITETERRACOTTABLUSH
Rated 4.9 out of 5
Based on 8 reviews
Sansevieria trifiscata 'Moonshine' in a 4" pot held by a hand.Sansevieria trifiscata 'Moonshine' in a 4" pot held by a hand.
Sold Out
Email when available

Moonshine Snake Plant $19 to $25

Sansevieria trifasciata 'Moonshine'
Rated 5.0 out of 5
Based on 4 reviews
Sansevieria Laurentii in 4" nursery potSansevieria Laurentii in 4" nursery pot
Add to cart

Snake Plant $16 to $89

Sansevieria laurentii